Servicii prestate de firma AKSD

Principala activitate a firmei noastre este gestionarea complexă a deşeurilor speciale, inclusiv cercetările prealabile, colectarea, transportul şi eliminarea acestora , efectuată cu tehnologiile corespunzătoare.  În cadrul activităţii noastre, prin respectarea consecventa a standardelor europene şi a normelor internaţionale, instalăm şi exploatăm tehnologii de nivel înalt atât din punct de vedere al protecţiei mediului cât şi al productivităţii, oferind astfel partenerilor noştri de afaceri alternative sigure şi competitive.

 

DEŞEURI TRATATE:

Coduri deșeuri EWC conform HG 856/2002:
1. Deşeuri de la explorarea minieră şi a carierelor şi de la tratarea fizică şi chimică a mineralelor
2. Deşeuri din agricultură, horticultură, acvacultură, silvicultură, vânătoare şi pescuit, de la prepararea şi procesarea alimentelor
3. Deşeuri de la prelucrarea lemnului şi producerea plăcilor şi mobilei, pastei de hârtie, hârtiei şi cartonului

4. Deşeuri din industriile pielăriei, blănăriei şi textilă
5. Deşeuri de la rafinarea petrolului, purificarea gazelor naturale şi tratarea pirolitică a cărbunilor
6. Deşeuri din procese chimice anorganice
7. Deşeuri din procese chimice organice
8. Deşeuri de la producerea, prepararea, furnizarea şi utilizarea (ppfu) straturilor de acoperire (vopsele, lacuri şi emailuri vitroase), a adezivilor, cleiurilor şi cernelurilor tipografice
9. Deşeuri din industria fotografică
10. Deşeuri din procesele termice
11. Deşeuri de la tratarea chimică a suprafeţelor şi acoperirea metalelor şi a altor materiale; hidrometalurgie neferoasă
12. Deşeuri de la modelarea, tratarea mecanică şi fizică a suprafeţelor metalelor şi a materialelor plastice
13. Deşeuri uleioase şi deşeuri de combustibili lichizi (cu excepţia uleiurilor comestibile şi a celor din capitolele 05, 12 şi 19)
14. Deşeuri de solvenţi organici, agenţi de răcire şi carburanţi (cu excepţia 07 şi 08)
15. Deşeuri de ambalaje; materiale absorbante, materiale de lustruire, filtrante şi îmbrăcăminte de protecţie, nespecificate în altă parte
16. Deşeuri nespecificate în altă parte
17. Deşeuri din construcţii şi demolări (inclusiv pământ excavat din amplasamente contaminate)
18. Deşeuri din activităţi de ocrotire a sănătăţii umane sau din activităţi veterinare şi/sau cercetări conexe (cu excepţia deşeurilor de la prepararea hranei în bucătării sau restaurante, care nu provin direct din activitatea de ocrotire a sănătăţii)
19. Deşeuri de la instalaţii de tratare a reziduurilor, de la staţiile de epurare a apelor uzate şi de la tratarea apelor pentru alimentare cu apă şi uz industrial
20. Deşeuri municipale şi asimilabile din comerţ, industrie, instituţii, inclusiv fracţiuni colectate separat

Având în vedere constrângerile legislative prin care agenţii economici care generează deşeuri sunt obligaţi să ţină o evidenţă a gestionării acestora,  noi venim în sprijinul dvs. prin intermediul următoarelor activităţi:
Cercetare prealabilă a eşantioanelor în laboratoare specializate
Închirieri ambalaje şi containere pentru deşeurile periculoase şi nepericuloase
Colectare şi transport spre eliminare a deşeurilor respectând normele de protecţie a mediului
Consultanţă în realizarea documentelor către APM