Ştiri, comunicate

 

Anunț Public:

 

AKSD ROMANIA SRL, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul Dezvoltarea capacității de producție de sterilizare, propus a fi amplasat în Chirileu- Parc Industrial Mureș, nr. 1B. com. Sânpaul, jud. Mureș

           Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Mureș, din Tîrgu Mureș strada Podeni nr.10, în zilele de: luni, între orele: 900-1500 și marți-vineri între orele: 900-1200 și la sediul SC AKSD ROMANIA SRL, în zilele de luni-vineri între orele: 900-1200

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Mureș, din Tîrgu Mureș strada Podeni nr.10, în zilele de: luni, între orele: 900-1500și marți-vineri între orele: 900-1200.”

 

 

AKSD ROMANIA SRL, titular al proiectului “Intalație mobilă de incinerare deșeuri nepericuloase”, anunță publicul interest asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția Mediului Mureș: fără efectuarea evaluării impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Intalație mobilă de incinerare deșeuri nepericuloase”, propus a fi amplasat în Chirileu, Parc Industruial Mureș, nr. 1B.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Mureș, din Tîrgu Mureș str. Podeni nr.10, în zilele de: luni între orele 9:00-15:00 și marți-vineri între orele 9:00-12:00, precum și la următoarea adresă de internet: http://.apmms.anpm.ro.

Puplicul interest poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 de zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Mureș.