Ştiri, comunicate

 

Anunț Public:

 

AKSD ROMÂNIA S.R.L., titularã a proiectului „Dezvoltarea capacitãții de producție de sterilizare”, anunțã publicul interesat asupra luãrii deciziei etapei de încadrare de cãtre Agenția pentru Protecția Mediului Mureș, fãrã efectuarea evaluãrii impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Dezvoltarea capacitãții de producție de sterilizare”, propus a fi amplasat în localitatea Chirileu - Parcul Industrial Mureș nr. 1B, cornuna Sânpaul.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamenteazã pot fi consultate la sediul A.P.M. Mureș din Târgu-Mures, strada Podeni nr. 10, în zilele de luni, între orele 900-1500 și marți-vineri între orele 900-1200, precum și la urmãtoarea adresã de internet: http://apmms.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de încadrare, în termen de 10 de zile de la data publicãrii anunțului pe pagina da internat a A.P.M. Mureș. (f. 20191558)

 

 

AKSD ROMANIA SRL, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul Dezvoltarea capacității de producție de sterilizare, propus a fi amplasat în Chirileu- Parc Industrial Mureș, nr. 1B. com. Sânpaul, jud. Mureș

           Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Mureș, din Tîrgu Mureș strada Podeni nr.10, în zilele de: luni, între orele: 900-1500 și marți-vineri între orele: 900-1200 și la sediul SC AKSD ROMANIA SRL, în zilele de luni-vineri între orele: 900-1200

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Mureș, din Tîrgu Mureș strada Podeni nr.10, în zilele de: luni, între orele: 900-1500și marți-vineri între orele: 900-1200.”

 

 

AKSD ROMANIA SRL, titular al proiectului “Intalație mobilă de incinerare deșeuri nepericuloase”, anunță publicul interest asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția Mediului Mureș: fără efectuarea evaluării impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Intalație mobilă de incinerare deșeuri nepericuloase”, propus a fi amplasat în Chirileu, Parc Industruial Mureș, nr. 1B.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Mureș, din Tîrgu Mureș str. Podeni nr.10, în zilele de: luni între orele 9:00-15:00 și marți-vineri între orele 9:00-12:00, precum și la următoarea adresă de internet: http://.apmms.anpm.ro.

Puplicul interest poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 de zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Mureș.