Hírek, közlemények

Anunt public:
 
AKSD ROMANIA SRL, titular al proiectului “Intalație mobilă de incinerare deșeuri nepericuloase”, anunță publicul interest asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția Mediului Mureș: fără efectuarea evaluării impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Intalație mobilă de incinerare deșeuri nepericuloase”, propus a fi amplasat în Chirileu, Parc Industruial Mureș, nr. 1B.
 
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Mureș, din Tîrgu Mureș str. Podeni nr.10, în zilele de: luni între orele 9:00-15:00 și marți-vineri între orele 9:00-12:00, precum și la următoarea adresă de internet: http://.apmms.anpm.ro.
 
Puplicul interest poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 de zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Mureș.